Adrijana Aćimović (21)

Kroz sve godine učešća na Kampu stekla sam mnogo novih znanja iz oblasti informacionih tehnologija, što i jeste primarna uloga Kampa, ali ne i jedina. Kamp pruža mogućnost ličnog i profesionalnog razvoja kroz razne aktivnosti, kao što su rad na poboljšanju komunikacijskih vještina, timski rad, javni nastupi, prakse u IT kompanijama… Meni je Kamp bio od velike koristi u trenucima kada je trebalo da donesem odluku o odabiru fakulteta i svog budućeg zanimanja, dobra podloga za dalje školovanje i nadoknada malog broja časova iz IT oblasti u redovnoj nastavi.