Romanela Lajić (21)

Za vrijeme koje sam provela na Kampu stekla sam ne samo osnovna znanja iz programiranja, nego i razne druge vještine podjednako bitne za profesionalni razvoj. Ljudima zainteresovanim za pohađanje Kampa poručila bi da je ovo jedan od najefektivnijih načina učenja za sve one koji su zainteresovani za programiranje ili bilo koju oblast vezanu za IT. Svakom polazniku pružena je maksimalna pažnja i ponuđen je širok spektar znanja, kao i mogućnost daljeg napredovanja, tako da neko od vas može jednog dana da takođe postane edukator.